Είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε παθήσεις του αυχένα και της οσφύος – μέσης και πιο συγκεκριμένα παθήσεις όπως:

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα παθήσεων που η θεραπεία SpineMed μπορεί να αντιμετωπίσει είναι:

Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή, μη χειρουργική μέθοδο με θεαματικά αποτελέσματα, με ειδικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα που συστήνεται απο τον ιατρό και αποτελείται από 20 περίπου συνεδρίες και μπορεί να είναι καθημερινές ή εβδομαδιαίες διάρκειας 60’. Ξεκινά με τη θεραπεία αποσυμπίεσης SpineMed και ακολουθεί  μυοχάλαση της πάσχουσας περιοχής με την θεραπεία Human Tecar. Τέλος, το πρωτόκολλο ολοκληρώνεται με ασκησιολόγιο σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης των μυών του κορμού core stability.

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο αυτό 10 χρόνια και από την εμπειρία μας, αλλά και από την διεθνή βιβλιογραφία είναι ανώδυνο, αποτελεσματικό και απόλυτα ασφαλές.