Τι είναι ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός;

Ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός (transcranial direct current stimulation-tDCS) είναι μία μη επεμβατική, αναίμακτη και ανώδυνη μέθοδος νευροτροποποίησης, η οποία προκαλεί ερεθισμό στον εγκεφαλικό φλοιό και προάγει τη νευροπλαστικότητα. Η νευροπλαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να μεταβάλλεται/προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε εμπειρίες του οργανισμού. Σε περιπτώσεις βλάβης του νευρικού συστήματος (όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση κ.α.), ο οργανισμός μέσω ενδογενών μηχανισμών προσπαθεί να επανορθώσει τη βλάβη και το κυριότερο να αποκαταστήσει τις χαμένες κινητικές και λειτουργικές ιδιότητές του.

Τί προσφέρει;

Ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός προσφέρει με τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο τα κατάλληλα ερεθίσματα στα νευρικά κύτταρα, ώστε να επανακτήσουν/αναπληρώσουν τις λειτουργίες που διαταράσσονται μετά από βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ουσιαστικά, μέσω του διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού προκαλούνται μεταβολές στη συνδεσιμότητα και στην πληροφόρηση μεταξύ των νευρικών κυττάρων και των λειτουργικών κυκλωμάτων τους.

Αποτελεί μία μορφή νευροερεθισμού, η οποία χρησιμοποιεί σταθερής και χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα (1-2 mA), το οποίο καταφθάνει στις εγκεφαλικές περιοχές-στόχους μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων στο τριχωτό της κεφαλής.

Ένα εξαιρετικό θεραπευτικό μέσο

Αποτελεί ένα εξαιρετικό θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση/βελτίωση των γνωσιακών ελλειμμάτων, των διαταραχών μνήμης, τη μείωση του πόνου, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των άνω και κάτω άκρων και τη βελτίωση της εκπομπής/κατανόησης λόγου (αφασικοί ασθενείς).

Χρησιμοποιείται τελευταίας τεχνολογίας συσκευή διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού, εύκολο στη χρήση και χωρίς παρενέργειες για τον ασθενή. Πριν την έναρξη της θεραπείας, πραγματοποιείται ιατρική εκτίμηση και εξατομικεύεται το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα όσον αφορά στη συχνότητα των θεραπειών και τη διάρκεια της θεραπείας.