Διαδικασία εφαρμοφής ορθωτικών πελμάτων Formthotics

Τι είναι το πελματογράφημα;

Tο πελματογράφημα είναι μία εύκολη και ανώδυνη εξέταση που καταγράφει και αναλύει την κατανομή των πιέσεων των πελμάτων κατά τη στάση και βάδιση, εξάγωντας έτσι σε ψηφιακή μορφή πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που στεκόμαστε και βαδίζουμε.

Ο πελματογράφος συνιστά μία συσκευή με τη μορφή πλατφόρμας με αισθητήρες πίεσης, οι οποίοι καταγράφουν στο πέρασμά μας από το μηχάνημα τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του πέλματος. Mε τον τάπητα βάδισης συνδέεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος μέσω του ειδικού λογισμικού καταγράφει, επεξεργάζεται και αναλύει σε ψηφιακή μορφή τις πληροφορίες.

Το πελματογράφημα διενεργείται κυρίως με 2 τρόπους:
α) Δυναμικό: όπου ο δοκιμαζόμενος βαδίζει με κανονικό ρυθμό και πραγματοποιεί διασκελισμό επάνω στον ειδικό τάπητα.
β) Στατικό: όπου ο δοκιμαζόμενος παραμένει σε ισορροπία σε όρθια θέση επάνω στον ειδικό τάπητα.

Ποιες οι δυνατότητες και η χρησιμότητα του πελματογραφήματος;

Το πελματογράφημα μας επιτρέπει να υπολογίζουμε τον τρόπο κατανομής των φορτίων κάθε ανθρώπου ξεχωριστά (με τη μορφή ψηφιακού αποτυπώματος) κατά την όρθια θέση και κατά τη διάρκεια της βάδισης. Έτσι, καταγράφεται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας μεταφέρει τα φορτία στα πέλματα και από εκεί στην επιφάνεια βάδισης.

Καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

H καταγραφή και ανάλυση των μετρήσεων γίνεται από τον ιατρό, ο οποίος και θα αξιολογήσει τυχόν παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό, όπως κακή στάση και βάδιση και σημεία μεγάλης φόρτισης στα πέλματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνει σύσταση για την κατασκευή ειδικών και εξατομικευμένων, βάσει των μετρήσεων, ορθωτικών πελμάτων, τα οποία και τοποθετούνται μέσα στα παπούτσια (έσω υποδήματος).

Πότε συστήνεται να κάνετε πελματογράφημα;

Την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση της εξέτασης τη λαμβάνει ο ιατρός, μετά τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση του ασθενή. Οι κύριες ενδείξεις του είναι η διόρθωση των παθήσεων των πελμάτων (βλαισοπλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία, πόνος στα μετατάρσια, πελματιαία απονευρωσίτιδα), σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας των ποδοκνημικών, γονάτων, ισχίων ή/και παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων τραυματισμών (διαστρέμματα) και ανισοσκελίας.

Ποιος μπορεί να πραγματοποιήσει την εξέταση;

Το πελματογράφημα αποτελεί μία ανώδυνη, χωρίς ακτινοβολία και αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδο η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες (ενήλικες και παιδιά). Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη και κανένας κίνδυνος για τη διενέργεια της εξέτασης.

Συμπερασματικά

Το πελματογράφημα είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος καταγραφής, ανάλυσης και θεραπευτικής παρέμβασης σε περιπτώσεις που υπάρχει ασυμμετρία στις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στον ανθρώπινο σκελετό κατά την όρθια θέση ή/και τη βάδιση. Αποτέλεσμα αυτής της παθολογικής ασυμμετρίας είναι η συνεχής επιβάρυνση του σκελετού και των κατασκευών που τον στηρίζουν, προκαλώντας πόνο και μείωση της απόδοσης.

Τα ειδικά πέλματα που κατασκευάζονται βάσει των μετρήσεων του πελματογραφήματος διορθώνουν τις ασυμμετρίες και παρεκκλίσιες, μειώνουν τον πόνο, αυξάνουν την απόδοση στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες και βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη των αθλητικών τραυματισμών.