Η Χειροπρακτική Θεραπεία – Manual Therapy, είναι ένα εξειδικευμένο πεδίο της Φυσικοθεραπείας και ορίζεται ως η χρήση ειδικών τεχνικών που αποσκοπούν στη διαχείριση των νευρομυοσκελετικών παθήσεων.

Το Manual Therapy, βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές κλινικές αποδείξεις και το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο κάθε ασθενή. Δρα μέσω ενός πλήθους διαφορετικών μηχανισμών φυσιολογίας, ανατομίας, νευρολογίας, παθολογίας και εμβιομηχανικής, ώστε να γίνουν κατανοητές οι φυσιολογικές, νευρολογικές και ψυχοφυσιολογικές αλλαγές, συνέπεια των οποίων είναι η κλινική χειροπρακτική θεραπεία να εφαρμόζεται με τον βέλτιστο, αποτελεσματικό και πιο ασφαλή τρόπο. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές προσεγγίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χειρισμούς και θεραπευτικές ασκήσεις.

Οι πιστοποιημένοι φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν το Manual Therapy για τη διαχείριση της παθολογίας και της δυσλειτουργίας των ιστών των αρθρώσεων και της κίνησης ως κυρίας θεραπείας ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων κ αρχών.

Είμαστε στην διάθεση σας να σας αξιολογήσουμε και να προτείνουμε την κατάλληλη και ενδεδειγμένη θεραπεία για εσάς .