• 26 ΙΟΎΛ 21
  • 0
  Η αμφίδρομη σχέση Χρόνιου Πόνου και Κατάθλιψης

  Η αμφίδρομη σχέση Χρόνιου Πόνου και Κατάθλιψης

  Λαμβάνοντας, αρχικά, υπόψιν ότι χρόνιος πόνος ορίζεται ως ο οποιοσδήποτε πόνος που διαρκεί για πάνω από 3 μήνες, πρέπει να γνωρίζετε πως Χρόνιος Πόνος και Κατάθλιψη πολλές φορές συνδέονται με δυνατούς δεσμούς.

  Ουσιαστικά η σχέση τους είναι αμφίδρομη, καθώς ο πόνος μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων και από την άλλη η κατάθλιψη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σωματικά συμπτώματα που περιλαμβάνουν πόνο.

  Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης του Χρόνιου Πόνου και της προκληθείσας Κατάθλιψης

  1. Έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης που σχετίζεται με τον πόνο
  2. Προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν το στρες και αυξάνουν τον πόνο
  3. Επικοινωνία της συναισθηματικής κατάστασης λόγω του πόνου
  4. Βοήθεια από πολυεπιστημονική αντιμετώπιση και φροντίδα του ασθενούς, συνεργασία φυσίατρου και ψυχολόγου
  Πηγή: Spine-Health
  Leave a reply →

Photostream