Η ισοκίνηση αποτελεί τον πιο “φυσιολογικό” τρόπο μυικής ενδυνάμωσης και είναι ο τύπος άσκησης που εκτελείται σε μια άρθρωση, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα εκτέλεσης και σε καθορισμένο εύρος κίνησης

Η ισοκινητική δυναμομέτρηση ή η ισοκινητική αξιολόγηση αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και ακριβή τρόπο μέτρησης της μυϊκής απόδοσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική ανεξέλεγκτη δύναμη.

Η ισοκινητική άσκηση γίνεται με προκαθορισμένη σταθερή γωνιακή ταχύτητα σε όλη την τροχιά της κίνησης με αντίσταση που μεταβάλλεται ανάλογα με τις δυνατότητες του ασκούμενου.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταγράψουμε, με πλήρη ακρίβεια μεταξύ των ίδιων μυικών ομάδων, τις εξής παραμέτρους :

    • Μυϊκή Αντοχή
    • Μυϊκή Δύναμη
    • Εκρηκτικότητα

Με βάση τα  αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως  αποτυπώνονται με αριθμούς και γραφήματα  δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με :

  • Aποτελεσματικότητα

  • Aσφάλεια

  •  Mικρές συμπιεστικές δυνάμεις στις αρθρώσεις

  • Aξιοπιστία κι εγκυρότητα των μετρήσεων