Το Aυχενικό  αποτελεί ένα σύνολο συμπτωμάτων που παρατηρούνται στις δομές της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης όπως:

 • Δυσκαμψία
 • Πόνος
 • Υπαισθησία
 • μουδιάσματα, βελονιάσματα, καψίματα)
 • Ζάλη-Ίλιγγος
 • Κεφαλαλγία-ημικρανία

Το Αυχενικό συνήθως οφείλεται σε: 

 • Κακώσεις από πτώσεις και τροχαία ατυχήματα
 • Μικροκαταπονήσεις της καθημερινής διαβίωσης (κακή στάση)
 • Αθλητικοί τραυματισμοί 
 • Ψυχοσωματικά αίτια

Το πλάνο θεραπείας σχεδιάζεται μετά από ορθή κλινική αξιολόγηση και έπειτα από πλήρη έλεγχο των αρθρικών δομών, των μυϊκών στοιχείων και του νευρικού ιστού. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ασθενούς είναι σημαντική, διότι πολλές φορές τα κλινικά σημεία δεν μπορούν να διαπιστωθούν με τις υπάρχουσες απεικονιστικές μεθόδους. 

Στόχος του θεραπευτικού προγράμματος είναι:

 • Η μείωση του πόνου
 • Η βελτίωση του εύρους τροχιάς του αυχένα
 • Η διόρθωση της κακής στάσης
 • Η ενδυνάμωση των μυών
 • Σταθεροποίηση (core stability)

Για την αντιμετώπιση του Αυχενικού εφαρμόζουμε:

Μετά το τέλος του θεραπευτικού προγράμματος ο ασθενής εκπαιδεύεται και είναι ικανός να διατηρήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα το οποίο επιτυγχάνεται με την εμβιομηχανική διόρθωση των λάθος κινητικών προτύπων ή στάσεων καθώς και με τη θεραπευτική άσκηση.