Στιγμιότυπο από την κοπή της Πίτας της Έγερσις για το 2020

Photostream