• 02 ΔΕΚ 15
  • 0
  ΟΡΘΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – Οι θεραπείες του μέλλοντος, σήμερα.

  ΟΡΘΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – Οι θεραπείες του μέλλοντος, σήμερα.

  Μία απο τις πιο σύγχρονες και ευρέως χρησιμοποι- ούμενες   ορθοβιολογικές θεραπείες σήμερα είναι το Πλούσιο σε Αιμοπετάλια Πλάσμα (Platelet Rich Plasma-PRP). Το PRP παρασκευάζεται από το αίμα του ίδιου του ασθενή και χρησιμοποιεί τους αυξητι- κούς παράγοντες των αιμοπεταλίων οι οποίοι προ- άγουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την αναγέννηση των ιστών.

  Τι είναι το PRP;

  Το Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma-PRP)   είναι ένα αυτόλογο κλάσμα του αί- ματος με υψηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων. Πρό- κειται για μια αναδυόμενη θεραπεία στον τομέα της σύγχρονης υγείας που είναι γνωστή ως «ορθοβιολο- γία». Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιστημονι- κού κλάδου είναι η ενεργοποίηση και η ενίσχυση της έμφυτης ικανότητας του σώματος να επιδιορθώνει και να αναγεννά τους ιστούς και τα όργανά του. Η θεραπεία PRP τον τελευταίο καιρό έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον ως μια ασφαλής, μη χειρουργική, βιολογική θεραπεία σε τραυματικές και εκφυλιστικές παθήσεις του μυοσκελετικού.

  Φυσιολογία και λειτουργία των αιμοπεταλίων

  Ένα τυπικό δείγμα αίματος αποτελείται από πλάσμα (55%) και έμμορφα συστατικά (45%), δηλ. ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Από τα έμμορφα συστατικά το 93% αποτελούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το 6% τα αιμοπετάλια και το 1% τα λευκά αιμοσφαίρια. Μετά από τραυματισμό ή κάκωση που προκαλεί αιμορραγία, τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν ειδικούς αυξητικούς παράγοντες, δηλαδή εξειδικευμένες πρωτεΐνες που ρυθμίζουν τη φλεγμονώδη αλληλουχία και κατευθύνουν τη δια- δικασία της επούλωσης. Τα αιμοπετάλια είναι υπεύ- θυνα για την αιμόσταση, τον σχηματισμό νέου συν- δετικού ιστού και την επαναγγείωση της πάσχουσας περιοχής και οι περισσότερες έρευνες κατά τον τε- λευταίο αιώνα έχουν επικεντρωθεί στις πρωταρχικές αυτές λειτουργίες.

  Ποια είναι η αρχή της δράσης του PRP;

  Η θεραπεία PRP βασίζεται στην αναστροφή της ανα- λογίας ερυθρών αιμοσφαιρίων – αιμοπεταλίων, μει- ώνοντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο 5% (τα οποία είναι λιγότερο χρήσιμα στη διαδικασία της επούλω- σης) και αυξάνοντας τη συγκέντρωση των αιμοπετα- λίων στο 94%, με σκοπό να επιτευχθεί έτσι ένα ισχυ- ρό παρασκεύασμα σε αυξητικούς παράγοντες.

  Ενδείξεις

  Οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες η εφαρμο- γή του PRP έχει παρουσιάσει αξιόλογα και πολύ ελπι- δοφόρα αποτελέσματα είναι:

  Χρόνιες τενοντίτιδες και τενοντοπάθειες (ώμου, γόνατος, αγκώνα, αχιλλείου).

  Οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου και κατάγματα.

  Συνδεσμικές κακώσεις (διαστρέμματαποδοκνημικής, κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος, ρήξεις πελματιαίας απονεύρωσης, κ.α.)

  Μυϊκές θλάσεις (οξείες και χρόνιες).

  Χρόνια δερματικά έλκη (φλεβικά, διαβητικά).

  Επούλωση κατακλίσεων και πληγών.

   

  Αντενδείξεις – Κίνδυνοι

  Δεδομένου ότι το PRP παρασκευάζεται από αυτό- λογο αίμα, θεωρητικά υπάρχει μηδενικός κίνδυνος για μετάδοση ασθενειών, αλλεργίες και αυτοάνοσες αντιδράσεις. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπά- νιες και ανάλογες με κάθε ένεση. Η πιο συχνή ήπια παρενέργεια του PRP είναι η αύξηση του πόνου μετά την έγχυση υγρού στον ιστό.

  Συμπέρασμα

  Το PRP είναι η πιο σύγχρονη και ευρέως διαδεδομέ- νη ορθοβιολογική θεραπεία. Είναι χρήσιμο στην ενί- σχυση της αποκατάστασης παθήσεων και κακώσεων των μαλακών μορίων, ιδιαίτερα για την επούλωση τενόντων και πληγών. Η κλινική εφαρμογή του στην οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μια έγκυρη και υποσχόμε- νη θεραπεία. Είναι τεκμηριωμένα χρήσιμο στις χρό- νιες τενοντοπάθειες όπως η πλάγια επικονδυλίτιδα του αγκώνα   και η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα.

  Ο ρόλος του PRP και των άλλων ορθοβιολογικών θεραπειών όπως τα βλαστικά κύτταρα που προ- έρχονται απο μυελό των οστών ή λιπώδη ιστό στην κατευθυνόμενη διέγερση του μυοσκελετικού συστή- ματος και των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων διερευνάται ευρέως και δείχνει ελπιδοφόρος ως πα- ράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτόχρονη επούλωση πολλών μυοσκελετικών ιστών μετά απο τράυμα, ιστική εκφύλιση ή χειρουργική επέμβαση.

  Γιώργος Βησσαράκης – Επιστημονικός Διευθυντής του Κ.Α-Α ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
  Leave a reply →

Photostream