• 20 ΟΚΤ 15
  • 0
  Χρήσεις του ομφαλο-πλακουντιακού αίματος στη θεραπεία εγκεφαλικών παθήσεων.

  Χρήσεις του ομφαλο-πλακουντιακού αίματος στη θεραπεία εγκεφαλικών παθήσεων.

  Το αίμα του ομφαλίου λώρου (ΟΠΑ) χρησιμοποιείται κλασικά  για την αναγέννηση του αιμοποιητικού συστήματος. Σήμερα όμως υπάρχουν και πολλές  μη αιμοποιητικές εφαρμογές  του πολύτιμου αυτού  υλικού που συλλέγεται κατά τη γέννηση.

  To 2010, 106 Ιατρικές ομάδες από 27 Ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν 1.270 μη αιμοποιητικές κυτταρικές θεραπείες. Αυτές αφορούσαν τις εξής ομάδες νοσημάτων: Μυοσκελετικές βλάβες, Καρδιοαγγειακές νόσοι, Επιθηλιακά νοσήματα, Αυτοάνοσα νοσήματα, Νευρολογικά νοσήματα, καθώς και τη νόσο του μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή (Martinetal 2012 Tissue Εng. Part 1; 18, 2268-79).

  Οι πιο συχνές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων  του αίματος του πλακούντα αφορούν τη  θεραπεία νοσημάτων του νευρικού συστήματος, την ηπατική ανεπάρκεια και τον διαβήτη. Η αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων εγγεγραμμένων κλινικών δοκιμών όπου χρησιμοποιούνται  βλαστοκύτταρα από το αίμα του ομφαλίου λώρου αποκάλυψε συνολικά 93 τρέχουσες κλινικές δοκιμές οι οποίες αφορούσαν μη αιμοποιητικές εφαρμογές. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών έχουν δημοσιευτεί σε 691 επιστημονικές μελέτες. Από αυτές οι 23 αφορούσαν νευρολογικά νοσήματα. Σημειώνεται  το αυξημένο ενδιαφέρoν για την χορήγηση αυτόλογων βλαστοκυττάρων σε παιδιατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση (9 κλινικές δοκιμές). (Iafolla και συν  BiolBloodMarrowTransplant. 2014 20:20-5).  Όπως έχουν δείξει πολλές προκλινικές μελέτες τα κύτταρα αυτά μπορούν να βελτιώσουν τις βλάβες της  εγκεφαλικής υποξίας και την φλεγμονή η οποία παίζει  κεντρικό ρόλο στην περιγεννητική εγκεφαλική βλάβη. Η εγκεφαλική παράλυση είναι η κυριότερη επιπλοκή της  περιγεννητικής εγκεφαλικής βλάβης η οποία όμως  μπορεί να ευθύνεται και για ένα φάσμα άλλων διαταραχών όπως π.χ. ο αυτισμός.  (Castillo-Melendez M και συν University Monash  FrontNeuroscioct 2013  7:194).

  Τα βλαστοκύτταρα  του ομφαλοπλακουντιακού αίματος περνούν  τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό,  δημιουργούν  μικρά αγγεία και με τον τρόπο αυτόν αυξάνουν την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στην περιοχή της βλάβης. Μετατρέπονται σε νευρογλοιακά κύτταρα και αυξάνουν την μυελίνωση των νευρικών ινών, το μήκος  των νευρικών απολήξεων και τις μεταξύ τους συνδέσεις, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην  επαναδιοργάνωση των εναπομεινάντων υγιών νευρικών κυττάρων.

  Στην Ιαπωνία και Κορέα τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος χρησιμοποιούνται  ως ρουτίνα στην αποκατάσταση των εγκεφαλικών επεισοδίων  και στη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα γνωστή και ως Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση,  η χορήγηση των οποίων   επιβραδύνει την εξέλιξη της, ιδίως όταν γίνει ενδοραχιαία.

  Πηγή: www.biohellenika.gr
  Leave a reply →

Photostream