Ο ώμος είναι η πιο κινητή άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα. Εξαιτίας όμως της μεγάλης ελευθερίας κίνησής της είναι πολύ επιρρεπής σε κακώσεις και σε καταστάσεις αστάθειας.

  Οι 4 μύες του στροφικού πετάλου είναι:

  • Υπερακάνθιος
  • Υπακάνθιος
  • Υποπλάτιος
  • Ελάσσων στρογγύλος

Οποιαδήποτε διόγκωση, φλεγμονή, ρήξη ή οστικές μεταβολές στους τένοντες ή γύρω από αυτούς προκαλεί πόνο όταν κάποιος προσπαθήσει να σηκώσει το χέρι του πάνω απo το κεφάλι, πίσω από την πλάτη, ίσια μπροστά η ακόμα και σε ακινησία.

  • Τενοντίτιδα του στροφικού πετάλου ( κυρίως του υπερακανθίου)
  • Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης
  • Συμφυτική θυλακίτιδα ( παγωμένος ώμος)
  • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
  • Ρήξη του τενόντιου πετάλου των στροφέων

Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση ποικίλει ανάλογα με την πάθηση και τις δραστηριότητες το κάθε ανθρώπου. Στην ΕΓΕΡΣΙΣ προτεραιότητά μας είναι η ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο. Αυτό επιτυγχάνεται αντιμετωπίζοντας πρωτίστως την φλεγμονή.

Χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα προγράμματα μέσω του HUMAN TECAR και του HILTERAPIA έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις τενοντίτιδας και κυρίως ασβεστοποιούς τενοντίτιδας εφαρμόζουμε θεραπεία κρουστικών υπέρηχων SΗOCKWAVE πάνω στο ασβέστωμα αυξάνοντας την πίεση σε αυτό με αποτέλεσμα το κατακερματισμό του και τελικά την αποδιοργάνωσή του.

Σε πιο σύνθετες καταστάσεις όπως ρήξη τένοντα ο φυσίατρος εφαρμόζει θεραπεία με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες PRP.

Τέλος, μέσω ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού, ειδικών τεχνικών κινητοποίησης, taping και προοδευτικού προγράμματος βελτίωσης ελαστικότητας και ενδυνάμωσης των μυών ( κυρίως των στροφέων) εξασφαλίζουμε ένα γρήγορο, πολύ καλό αποτέλεσμα και μειώνουμε την πιθανότητα επανατραυματισμού.