Το υπερηχογράφημα είναι μια απλή, ανώδυνη και ασφαλής εξέταση, η οποία γίνεται με την χρήση υπερήχων (ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας), χωρίς την χρήση ακτινοβολίας.

Το υπερηχογράφημα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος και συμβάλλει στην ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη απεικόνιση τενόντων, συνδέσμων, μυών, νεύρων και αρθρώσεων των άνω και κάτω άκρων. Στις περισσότερες προηγμένες χώρες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που αφορούν στις ειδικότητες της ορθοπεδικής, της αθλητιατρικής και της ρευματολογίας και αποτελεί πλέον εξέταση πρώτης γραμμής για προβλήματα από τις περιφερικές αρθρώσεις.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε ασθενείς που εμφανίζουν πόνο, δυσλειτουργία ή δυσκινησία και παρουσία μορφωμάτων στα μαλακά μόρια ή τις αρθρώσεις. Επίσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αθλητικών κακώσεων και γενικότερα τραυματισμών του μυοσκελετικού συστήματος.

Τέλος χρησιμοποιείται για την καθοδηγούμενη έγχυση ουσιών σε τένοντες, αρθρώσεις ή μύες ή σε πρωτόκολλα αναγεννητικών θεραπειών με αποτέλεσμα η εφαρμογή να γίνεται με επιτυχία ακριβώς στο σημείο της πάθησης.