Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπευτικής άσκησης σε τραυματισμό, μετεγχειρητικό στάδιο ή σε χρόνια πάθηση, είναι η μείωση του πόνου, της φλεγμονής, η αύξηση του εύρους κίνησης και της κινητικότητας.Κάθε είδος άσκησης σε ένα πρόγραμμα συνεργάζεται για να βελτιώσει τη λειτουργία των μυών και των αρθρώσεων και να προωθήσει τη συνολική επούλωση. Η άσκηση κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης-αποθεραπείας μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να τραυματιστείτε ξανά

Η θεραπευτική άσκηση στοχεύει στην:

  • Αύξηση της αερόβιας ικανότητας
  • Μυϊκή ενδυνάμωση
  • Ελαστικότητα ( διατατικές ασκήσεις)
  • Ιδιοδεκτικότητα ( ισορροπία, νευρομυϊκός έλεγχος)
  • Σταθεροποίηση και συντονισμό κινήσεων (core stability)

Η θεραπευτική άσκηση περιλαμβάνει ποικιλία ασκήσεων και τεχνικών. Το πρόγραμμα καθορίζεται με βάσει τις ανάγκες και την ικανότητα του ασθενούς από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με ασφάλεια στον πλήρως εξοπλισμένο χώρο μας.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκατάστασης, παρακολουθείται ενδελεχώς η πρόοδος του ασθενούς και πραγματοποιούνται προσαρμογές όπου απαιτείται. Επαναξιολογείται τακτικά, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων μας.

Ο ασθενής εκπαιδεύεται ώστε να βελτιώσει την ικανότηα της αυτοθεραπείας του και να συνεχίσει το πρόγραμμα του στο γυμναστήριο ή στον δικό του χώρο.