ιατροί

H Ιατρική Ομάδα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΕΓΕΡΣΙΣ, συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό κορυφαίων ειδικών ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι διατηρούν μία σταθερή συνεργασία με την ομάδα ως εξωτερικοί συνεργάτες ιατροί.

Η Ιατρική Ομάδα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΕΓΕΡΣΙΣ, με συντονιστή ιατρό τον ιατρό αποκατάστασης, φροντίζει για τη συνεχή και αρμονική συνεργασία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και την πλήρη εφαρμογή των πιο σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων με βάση τις τελευταίες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, με τελικό αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη περίθαλψη των ασθενών μας.

εξειδικευμένα κέντρα

Η Ομάδα μας συνεργάζεται και με έναν αριθμό ιδιωτικών κλινικών – θεραπευτηρίων, ιδρυμάτων και διαγνωστικών κέντρων στα οποία αναλόγως με της ιατρικές ανάγκες κάθε ασθενούς μπορεί να οργανωθεί εσωτερική ή εξωτερική νοσηλεία με την στενή εποπτεία και διαχείριση των ιατρών και θεραπευτών της Ομάδας μας.