Οι πολυνευροπάθειες είναι παθήσεις των περιφερικών νεύρων. Ο άξονας ή/και η μυελίνη εκφυλίζονται σε κάποιο βαθμό με αποτέλεσμα την έκπτωση κινητικότητας, αισθητικότητας, ορθοκυστικών διαταραχών κατά κύριο λόγο με πιθανά συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Τα αίτια είναι δυνατόν να είναι μεταβολικά (περιφερική νευροπάθεια), τοξικά (κατάχρηση αλκοόλ), λοιμώδη (οξεία ή χρόνια πολυριζονευροπάθεια), κληρονομικά, εκφυλιστικά ή και νεοπλασματικά. Η διάγνωση επιτυγχάνεται με διάφορες εξετάσεις, κατά κύριο λόγο όμως με την φυσική εξέταση και το ηλεκτρομυογράφημα.

Η πολυνευροπάθεια που συναντάται με έντονα συμπτώματα στην κίνηση και την αισθητικότητα είναι η οξεία πολυνευροπάθεια Guillain Barre. Πρόκειται για μια πάθηση που πραγματοποιεί έναν “κύκλο” με ταχεία επιδείνωση των συμπτωμάτων και αρκετά ταχεία αποδρομή αυτών σε δεύτερο χρόνο. Παρόλα αυτά ο βαθμός ανάρρωσης σχετίζεται με τις προηγούμενες του δραστηριότητες, το βάρος του ατόμου και την ηλικία. Με την αποδρομή της φλεγμονής και των ελλειμμάτων που προκάλεσε, ο ασθενής δύναται να επιστρέψει στην πρότερη λειτουργικότητά του ή ακόμα και πιο βελτιωμένη.

Η αντιμετώπιση των κινητικοαισθητικών ελλειμμάτων

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του ασθενούς, ακολουθείται υπομέγιστης έντασης πρόγραμμα αποκατάστασης, με έντονη έμφαση στην αυτοεξυπηρέτηση του ασθενούς και τις λειτουργικές δραστηριότητες εν γένει.

Στην έναρξη της αποκατάστασης είναι δυνατόν ο ασθενής να παρουσιάζει εικόνα τετραπληγίας ή εικόνα παραπληγίας.

Αποκατάσταση

Κατά την εισαγωγή στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, η ομάδα αποκατάστασης  θέτει τους πρώτους στόχους για τον ασθενή που είναι η μεγιστοποίηση της κινητικότητας με έντονη έμφαση στην αυτοεξυπηρέτηση και τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Κατά τη φυσικοθεραπεία, εξασκείται η σταθερότητα του κορμού και η μυϊκή ισχύς όλων των μυϊκών ομάδων και ταυτόχρονα παρέχεται ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ο εργοθεραπευτής στοχεύει στην καθημερινότητα του ασθενούς μέσω λειτουργικών δραστηριοτήτων που οδηγούν στην ανεξαρτησία του.

Ο ψυχολόγος ενισχύει την ομάδα αποκατάστασης με πληροφορίες που δίνουν έμφαση στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Η αντοχή και η διάθεση του ασθενούς είναι σημαντική παράμετρος.

Η επιστροφή στο σπίτι

Κατά την επιστροφή στο σπίτι υπάρχει  πλήρης υποστήριξη της ίδιας ομάδας που είχε επαφή με τον ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εφαρμογή όσων χρειάζεται να γίνουν και όσων έχουν ήδη επιτευχθεί. Συχνά, με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης τα κινητικά ελλείμματα αντιμετωπίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ανεξαρτησία του ασθενούς κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.