Ο ιατρός και η θεραπευτική ομάδα παρακολουθούν ασθενείς κατ’ οίκον, με μυοσκελετικές ή νευρολογικές παθήσεις και διαμορφώνουν εξατομικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας ενημερώσετε σχετικά με την πάθησή σας και τις ανάγκες σας, να σας επισκεφθούμε και να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα αποθεραπείας σας.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται:

Η υπηρεσία κατ’ οίκον παρακολούθησης της ΕΓΕΡΣΙΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αποκατάστασης για όλους τους ασθενείς, σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

α.

σε όλους τους ασθενείς μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και σε περίπτωση που επιβάλλεται η συνέχιση του πλαισίου αποκατάστασής τους

β.

σε όλους τους ασθενείς που δεν επιθυμούν ή/και δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την οικία τους ή/και προτιμούν τη συνέχιση του προγράμματος αποκατάστασης στο σπίτι.

γ.

σε όλους τους ασθενείς που είναι κλινικά σταθεροποιημένοι και δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομειακό χώρο.