Στα πλαίσια της αποκατάστασης της δυσφαγίας η παρουσία μιας καινοτόμου και πλήρους εξελιγμένης θεραπείας η Ηλεκτροθεραπείας (NeuroMuscular Electrical Stimulation) δίνει μια διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση στις μέχρι τώρα θεραπευτικές τεχνικές. Ο μηχανισμός της Ηλεκτροθεραπείας συνδυάζει τις αρχές της Ηλεκτροφυσιολογίας με τις Παραδοσιακές Θεραπευτικές Τεχνικές ώστε να επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση, ο επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας καθώς και ο καλύτερος συντονισμός των λαρυγγικών Μυών σε άτομα με Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης και άλλες Νευρογενείς Διαταραχές. Η ηλεκτροθεραπεία αποτελεί μια μη παρεμβατική και “χωρίς πόνο” θεραπεία, η οποία πραγματοποιείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους λογοθεραπευτές.

Aποτελέσματα

    • επανεκπαίδευση μυϊκών ομάδων (βοηθούν τους μυς να εκτελέσουν τις κινήσεις που θα  έκαναν στη συμβατική άσκηση)
    • πρόληψη μυϊκής ατροφίας
    • ενδυνάμωση λαρυγγικών μυών
    • μείωση των επεισοδίων εισρόφησης τροφών
    • Αύξηση της ταχύτητας σίτισης

Πρόκειται για μια άκρως αποτελεσματική θεραπεία που εξασφαλίζει στον ασθενή μία εύκολη και καθόλου επίπονη διαδικασία θεραπείας, ενώ παράλληλα προλαμβάνει από τυχόν  φλεγμονές (ανώτερου αναπνευστικού) ή και διαταραχές κατά την σίτιση που μπορούν να αποβούν κατασταλτικές για τη ζωή του ατόμου.

Ο κύριος στόχος στην θεραπεία της δυσφαγίας είναι η πλήρης και ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας των μυών παρέχοντας ασφαλή σίτιση, καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή καθώς και προστασία από περιστατικά (πνευμονία από εισρόφηση) που μπορούν να βλάψουν τη ζωή του.

Οι  πρώτοι επαγγελματίες  στην Ελλάδα εκπαιδευτήκαν στο πρώτο workshop που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ σε συνεργασία με τις εταιρίες STARK & WATSON και την ιατρική ομάδα αποκατάστασης ΕΓΕΡΣΙΣ