Ο Μαγνητικός διεγέρτης αποτελεί ένα θεραπευτικό μηχάνημα λειτουργικής Μαγνητικής Διέγερσης που χρησιμοποιεί παλμικά μαγνητικά πεδία συγκεκριμένων συχνοτήτων επιτρέποντας την εν τω βάθει διέγερση του μυϊκού και νευρικού ιστού.

 Η μέθοδος  του Μαγνητικού Διεγέρτη χαρακτηρίζεται από τους απίστευτα ταχείας χρόνους θεραπείας και ολοένα αυξανόμενος εύρος εφαρμογών της. Αποτελεί το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα στην φυσικοθεραπεία, με μεγάλο εύρος εφαρμογής. Προκαλεί ταχύτατη επούλωση ιστών ανώδυνα, μείωση πόνου, άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα, με διάρκεια στοχρόνο.