Ο βελονισμός αποτελεί μία από τις αρχαιότερες επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη και ξεκίνησε από την Κίνα.

Βελονισμός

Show Previous Articles / Έμφάνιση Προηγούμενων ΆρθρωνShow Subsequent Articles / Έμφάνιση Επόμενων Άρθρων

Τι είναι;

Η βασική ανατολική θεωρία του βελονισμού υποστηρίζει την ύπαρξη ενέργειας που κυκλοφορεί στο σώμα του ανθρώπου με καθορισμένη πορεία-διαδρομές: τους μεσημβρινούς. Οι πρωτεύοντες μεσημβρινοί είναι 12 και περιέχουν 360 κύρια σημεία βελονισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όπως στη φύση έτσι και ο άνθρωπος αποτελείται από YIN (ύλη) και YANG (ενέργεια) που εκδηλώνονται και ισορροπούν μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Σκοπός είναι η εξισορρόπηση της ενέργειας του ανθρώπου, κάτι που στη Δυτική ιατρική ονομάζεται ομοιόσταση. Στο Δυτικό πολιτισμό ο βελονισμός έγινε ευρύτερα αποδεκτός περί το 1970 και από τότε εφαρμόζεται ευρύτατα. Η ανάπτυξη της νευροφυσιολογίας βοήθησε στην κατανόηση των μηχανισμών δράσης του βελονισμού. Ο πόνος μεταδίδεται με συγκεκριμένες νευρικές ίνες στο νωτιαίο μυελό (Αδ και C ίνες) και από εκεί στον υποθάλαμο, στο κέντρο επεξεργασίας και αντίληψης του πόνου. Για τον τρόπο πρόκλησης αναλγησίας, υπάρχουν διάφορες θεωρίες που επεξηγούν την αναλγητική δράση του βελονισμού, μία εκ των οποίων είναι και η θεωρία της πύλης ελέγχου του πόνου των Meltzack και Wall (1965). Όπως αναφέρθηκε, ο πόνος μεταδίδεται με τις μικρότερης διαμέτρου και ταχύτητας ίνες Αδ και C. Ο βελονισμός ενεργοποιεί τις περιφερικές ίνες μεγαλύτερης διαμέτρου και ταχύτητας, μέσω του ερεθισμού που προκαλεί, με αποτέλεσμα τη διακοπή μετάδοσης των επώδυνων ερεθισμάτων που φθάνουν με τις βραδύτερες ίνες που άγουν τον πόνο.

Χρήση

Ενδείξεις του βελονισμού για την πρόκληση αναλγησίας είναι όλα τα επώδυνα οξέα και χρόνια σύνδρομα. Τη σημερινή εποχή ο βελονισμός εφαρμόζεται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελληνική νομοθεσία με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας «..δέχεται το βελονισμό ως μία μέθοδος θεραπείας η οποία εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς.» Αρ.Πρωτ. Υ7οικ./4270/25-6-96.

Ο βελονισμός χρησιμοποιεί μόνο το μηχανικό τραύμα για την πρόκληση αναλγησίας και έτσι αποφεύγεται η χρήση φαρμακευτικών ουσιών. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις, αρκεί να πραγματοποιείται από έμπειρο θεραπευτή και γνώστη της ανατομίας των δομών του ανθρωπίνου σώματος προς αποφυγή επιπλοκών.

Στο κέντρο μας ο βελονισμός χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για όλα τα επώδυνα οξέα και χρόνια μυοσκελετικά σύνδρομα, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης, βρίσκει άριστη εφαρμογή στην αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών και ειδικότερα της ημικρανίας.

Ηλεκτροβελονισμός

Ο ηλεκτροβελονισμός είναι ένα σύγχρονο μέσο που αυξάνει την αποτελεσματικότητα του παραδοσιακού βελονισμού και διευρύνει το θεραπευτικό του φάσμα.

Ηλεκτροβελονισμός

Show Previous Articles / Έμφάνιση Προηγούμενων ΆρθρωνShow Subsequent Articles / Έμφάνιση Επόμενων Άρθρων

Τι είναι;

Είναι μια σχεδόν ανώδυνη μέθοδος,  χωρίς  παρενέργειες και επιπλοκές, αν τηρηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και το πρωτόκολλο θεραπείας.
Χρησιμοποιείται  σε οξείς και χρόνιους μυοσκελετικούς πόνους, καθώς σε μικρό χρόνο (20 – 30 λεπτά) μπορεί να επιτύχει ικανοποιητική αναλγησία  και σημαντική μυϊκή χαλάρωση.

Ενδείκνυται σε αρθροπάθειες γόνατος,  ώμου, ποδοκνημικής , σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης  (δίσκοπάθεια, σπονδυλοαρθρίτιδα, κλπ) , σε αυχενικό, οσφυαλγία , ισχιαλγία , νευραλγίες, κεφαλαλγίες , ημικρανίες, κ.α

Αν συνδυαστεί κατάλληλα και εξειδικευμένα με άλλα φυσικά μέσα ,τεχνικές και θεραπείες μπορεί να μεγιστοποιήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα.