Η Formthotics αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως κατασκευής ιατρικών ορθωτικών πελμάτων που χρησιμοποιεί δυναμικό τρόπο αξιολόγησης – κατασκευής εκτός από τον στατικό (πελματογάφημα). Μέλημα της διαδικασίας αυτής είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή με ρεαλιστικό τρόπο κατά τη διάρκεια  της κίνησης, άρα ουσιαστικά αναλύοντας τους παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο του άλγους ή της δυσλειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος μέσα από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ορθωτικού είναι: