Η προσέγγισή μας

Η Έγερσις είναι μία ιατρική ομάδα αποκατάστασης και αποθεραπείας. Αντιμετωπίζει μυοσκελετικούς τραυματισμούς και αθλητικές κακώσεις . Οι ασθενείς αξιολογούνται τόσο απο τον ιατρό κο Βησσαράκη όσο και απο την θεραπευτική ομάδα. Κάθε ασθενής ακολουθεί εξατομικευμένο και ειδικό πρωτόκολλο θεραπείας που καθορίζεται απο τον φυσίατρο κο Βησσαράκη και τους ειδικούς θεραπευτές.

Η δυναμική συνεργασία ιατρού και φυσικοθεραπευτή, σ’ ένα χώρο που προσφέρει την τελευταία τεχνολογία στον τομέα της ιατρικής αποκατάστασης επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση, η κατάρτιση του προγράμματος αποκατάστασης και η παρακολούθηση της πορείας της αποθεραπείας γίνεται μετά από συνεχή συμπαρακολούθηση ιατρού και θεραπευτή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Είναι από τους λίγους χώρους όπου ιατροί και θεραπευτές συνυπάρχουν, συνεργάζονται και συναξιολογούν διεπιστημονικά την πορεία των ασθενών.